När du vill ta hemmabaket ett steg längre!

Nu startar Kungsörnen upp sitt nya kurskoncept, med mig som kursledare.


Kungsörnen har lång erfarenhet när det gäller såväl bakning hemma, som professionell bakning, och är ett välkänt märke som finns i många hemmabagares kök.

Kungsörnens produkter håller hög kvalitet och är anpassade för hemmaköket.

Därför är det en stor glädje för mig att samarbeta med dem, och i vår kommer alla hemmabagare få möjlighet att gå kurser med mig i deras regi.

Till att börja med startar vi i Malmö, välkomna att anmäla er på deras hemsida.

Kursernas innehåll bygger på bageritekniker, anpassade för hemmabagaren.


Se Kungsörnens hemsida för mer info och kursdatum